Vi använder Trafikverkets metodik för att:


  1.   beskriva konstruktionens fysiska tillstånd


  1.   utvärdera det funktionella tillståndet och åtgärdsbehovet


  1.   planera, praktiskt utföra och dokumentera inspektionerna


Resultatet kan föras in i BaTMan


     Kontakt:  Mats Bobeck       tel:  0703 550 700       mail: intresserad@bobecks.se