1. Projektering (AutoCAD), byggritningar

  2. Kalkylering

  3. Byggsamordnaren, byggarens administrativa verktygslåda, starthjälp och anpassningar

Utför tjänster inom:


  1. Broinspektion enl. Trafikverkets metodik

  2. Projektadministration

  3. AF och beskrivningar enl AMA

     Kontakt:  Mats Bobeck       tel:  0703 550 700       mail: intresserad@bobecks.se